Chinese Ambassadors to Kuwait
2017/03/22
                                  

 

Sun Shengwei (1971.8 – 1977.9)

Ding Hao (1977.9 – 1980.11)

 

 

Lu Ming (1981.4– 1983.6)

Yang Fuchang (1984.1 – 1987.6)

 

 

Guan Zihuai (1987.9 – 1993.11)

Wang Jinqi (1993 .12– 1996.11)

 

 

Zhang zhixiang (1996.12 – 2001.8)

Zeng Xuyong(2001.9 – 2003.3)

 

 

Wu Jiuhong (2003.5 – 2008.5)

Huang Jiemin (2008.6 - 2012.1)

 

Cui Jiancun (2012.2 – 2015.4)

 
Suggest To A Friend:   
Print